A Mind Transformering Experience

MINDSHIFTS

buttefly.jpg

6 MINDSHIFTS DIE JE TOEGANG GEVEN TOT HUMAN EXCELLENCE

  1. BEWUSTWORDING VAN ONS MENSELIJK VERMOGEN OM ENERGIE TE BEHEREN EN IN TE ZETTEN ALS MEDICIJN

  2. BEWUSTWORDING VAN DAT ONZE STEM & KLANK DE SLEUTEL ZIJN NAAR VERBINDING OF IRRITATIE

  3. BEWUSTWORDING DAT ONZE PERSOONLIJKE WAARDEN ALS LEIDER EEN VERSNELLER OF REM ZIJN VOOR DUURZAME GROEI VAN ONS BEDRIJF

  4. BEWUSTWORDING DAT AANWEZIGE LEIDERS SNELLER VERBINDING MAKEN MET MEER IMPACT

  5. BEWUSTWORDING DAT DIGITALE AFLEIDERS ONZE FLOW-POTENTIE ONWEZENLIJK ZWAAR AANTASTEN

  6. BEWUSTWORDING DAT ONS AANGEBOREN MENSELIJK VERMOGEN OM MET STRESS OM TE GAAN ONDERONTWIKKELD IS EN HEEL SNEL KAN OPGEBOUWD WORDEN

Het programma voor de Mind Transformers Experience werd uitgewerkt vanuit volgende ervaringen met ondernemers en executives:

BEWUSTWORDING VAN ONS MENSELIJK VERMOGEN OM ENERGIE & STRESS TE BEHEREN

Ondernemers en executives worden vandaag gezien (of zien zichzelf) als halfgoden over supermannen/vrouwen. Er is niet alleen de druk om hun bedrijf of team telkens naar een volgend level te brengen, daarnaast moeten ze ook familiaal of in hun netwerk alle bordjes in de lucht houden.

Zonder het creëren van een context van body, mind en geest die dit kan dragen, putten we ons geestelijk en lichamelijk uit, die ons vroeg of laat, laat terechtkomen in een bestemming met leegte, niettegenstaande de bankrekening vol staat of overloopt.

 
One of the most enjoyable accounts of energy medicine . . . it is impossible to come away unchanged from reading this book.

— Eric Leskowitz, M.D. Harvard Medical School
1001004011821689.jpg
 

BEWUSTWORDING DAT WAARDEN-GEDREVEN ORGANISATIES DE BASIS ZIJN VOOR DUURZAME GROEI

We zoeken zingeving in het werk dat we doen, we willen het verschil maken en beseffen dat de prikkels van geluk ervoor zorgen dat we vaak in hoogtes en laagtes gaan leven.

 
tvdo2_cover2.png

De organisaties die we bouwen hebben niet alleen hun rol naar de aandeelhouders te vervullen, maar onze bedrijven moeten ook een plaats zijn waar alle generaties van medewerkers, leveranciers, partners kunnen bijdragen tot een duurzaam ecosysteem.

Ondernemers zoeken handvaten om deze waarden-gedreven organisaties uit te bouwen en zoeken naar manieren om het beperkende overtuigingen te overstijgen.

 
“After implementing the principles outlined in Richard’s book, I have seen my organisation excelling significantly in terms of employee engagement, passion, and creativity, leading to new state-of-the-art business solutions and an outstanding performance. Richard’s Full Spectrum Leadership approach has been a great catalyst in transforming the leadership team’s view on the value of Employee Well-Being as a major energizing factor for the success and the sustainability of the organisation.”

— - Piet Lammens, General Manager, Statoil Coordination Center, Belgium
 

BEWUSTWORDING DAT AANWEZIGE LEIDERS SNELLER VERBINDING MAKEN MET MEER IMPACT

Vaak moeten we onze interne medewerkers, externe stakeholders of publiek toespreken. Meestal ervaren we dan niet alleen onrust in het hoofd & buik. Onze focus gaat uit naar “wat als dit, wat als dat”, waardoor we vooral in gesprek zijn met onszelf. Achteraf zijn we gematigd tevreden, maar zijn vaak ontgoocheld dat er weinig harten geraakt zijn en mensen niet in actie komen.

BEWUSTWORDING DAT DIGITALE AFLEIDERS ONZE FLOW-POTENTIE ONWEZENLIJK ZWAAR AANTASTEN

Meer en meer wordt duidelijk dat het onbedachtzaam gebruik van een onwezenlijk hoog aantal kanalen en applicaties waarop we zelf en onze medewerkers bereikbaar zijn een aanslag plegen op de productiviteit, creativiteit en ons vermogen om diepgaand denkwerk te verrichten. We leven met andere woorden in de illusie dat we versnellen, terwijl de werkelijkheid aantoont dat we vertragen.


;